Sunați-ne !

+33 6 08 94 72 15

munca detasata : stiri

Dreptul de sedere si munca

Publicat Pe 24/05/2018

Detaşarea temporară în Franţa a unui salariat român

DETAŞAREA TEMPORARĂ ÎN FRANŢA A UNUI SALARIAT ROMÂN


Detaşarea transnaţională a salariaţilor, conform Codului Muncii (articolele L.1261-1 -L.1263-2 şi R.1261-1 - R. 1264-3), vizează ipotezele în care un angajator stabilit în afara Franţa, încredinţează o misiune specifică salariaţilor săi care trebuie executată în Franţa, fiind stabilit că, odată ce misiunea a fost îndeplinită, salariaţii îşi reiau activitatea în cadrul societăţii lor originare. 
Regulile „detaşării transnaţionale ale salariaţilor” se aplică angajatorilor din România, care sunt solicitaţi să-şi desfăşoare activitatea în Franţa în următoarele 4 cazuri :

- prestarea de servicii :activităţi de natură industrială, comercială, artizanală, liberală sau agricolă, realizate în cadrul unui contract, semnat între o societate prestatoare şi beneficiar. În special, sunt vizate toate operaţiile de antrepriză (sectorul de construcţii şi lucrări publice); 
- mobilitatea în cadrul grupului: de exemplu, leasing de personal fără obţinere de profit între întreprinderile aceluiaşi grup sau întreprinderile aceleeaşi societăţi, având drept obiectiv o misiune pentru o perioadă de instruire; 
-leasing de salariaţi pentru lucrări temporare: o societate al cărei obiect de activitate îl constituie lucrările temporare, stabilită potrivit legilor în străinătate, poate detaşa salariaţi la o societate utilizatoare din Franţa; 
-realizarea unei lucrări în interes propriu: de exemplu, o întreprindere stabilită în străinătate, proprietară de plantaţii în Franţa, detaşează salariaţi temporar pentru a executa lucrări specifice;

 

afla mai multe:

https://paris.mae.ro/node/676

ultimele stiri

HUMAN RIGHTS : SOON A BINDING INTERNATIONAL TREATY FOR MULTINATIONALS

Seconded workers in Seine-Maritime, France : more and more checks