Sunați-ne !

+33 6 08 94 72 15

Obligtia de vigilenta 

Datoria de vigilență ordonatorul comenzii

Oferim o misiune de asistență completă ordonatorul comenzii și inițiatorul proiectului, propunând intervenția unei echipe de specialiști în dreptul european și furnizarea unui instrument informatic dedicat.
Datorită multiplelor situații și a complexității procedurilor, prevenirea litigiilor necesită un suport personalizat, riguros și sistematic.
Misiunile noastre sunt destinate la :

Proprietarii de operațiuni de construcție sau reabilitare a clădirilor
Industriașii care angajează furnizori externi de servicii în crearea de noi echipamente.
• Companiile care doresc să controleze riscul muncii ascunse sau al muncii ilegale de către subcontractorii lor

Dacă sunteți ordonatorul sau inițiatorul proiectului și utilizați un subcontractant, trebuie să solicitați, în special :
• un document care atestă înregistrarea subcontractantului dumneavoastră (extrasul K bis sau carte de repertoriu de meserii)
• un certificat de vigilență, emis de Urssaf,
• Conceptul de vigilență este evaluat în ansamblu: în cazul controlului asupra Urssaf, inspectorul vă va cere să prezentați toate aceste părți

În caz de sancțiune, este posibil să fiți urmărit penal și condamnat la plata impozitelor, taxelor, contribuțiilor, remunerațiilor și altor cheltuieli ale subcontractantului.

Obligtia de vigilenta consolidata

Începând cu 1 iulie 2017, au fost introduse noi norme pentru combaterea fraudei în detașarea angajaților prin consolidarea obligațiilor proprietarilor de construcții și contractanților atunci când aceștia utilizează prestarea serviciilor internaționale. Acestea sunt de 4 tipuri :

  • Verificarea declarației prealabile de detașare la inspectoratul de muncă, cu o copie a acestei declarații.
  •  În ceea ce privește proiectele de construcții sau construcții civile din categoria 1, autoritatea contractantă trebuie să informeze salariații detașați despre reglementarea franceză a dreptului muncii (în limba oficială vorbită în fiecare stat membru de apartenență a angajaților detașați) prin afișare.
  • Livrarea către angajatul detașat a unui document de informare (scris într-o limbă care poate fi înțeleasă de angajat) și a unui card de identitate profesională
  • Atunci când un angajat detașat este victima unui accident de munca, se face o declarație la inspectoratul de muncă.


Nerespectarea principiilor din partea a proprietarilor de construcții sau al ordonatorilor de a respecta cerințele privind declararea prealabilă a detașării, declararea accidentelor la locul de muncă ale angajaților detașați sau publicarea regulamentelor îi determină să fie supuși unei amenzi administrative din 2000 € pe angajat detașat și până la 4000 € în caz de reiterare în termen de un an de la data notificării primei amenzi.

Referințe de reglementare :
Codul Muncii Articolul L8222-1, L8254-4, L1264-1
Decretul 2017-825 din 5 mai 2017 și ordonanța din 12 iulie 2017

Un serviciu online pentru gestionarea obliga?iilor de vigilen?? în Uniunea European?.

E-DETASAREA v? înso?e?te pentru a v? asigura obliga?iile voastre

Nevoii de informa?ii pentru a v? gestiona furnizorii ?i / sau sub contracturile str?ine

Contacta?i-ne

Nouveau partenaire

https://www.teyo.fr/

Logements meublés prêts à vivre